Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Giới thiệu

- Chào mừng bạn đến với Store Roblox. Store Roblox cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. ## Chính sách bảo mật - Store Roblox cam kết không bán, chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, Store Roblox có thể chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng với các bên thứ ba nếu có yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan pháp luật.

 • Thu thập thông tin cá nhân

- Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi, khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, và khi bạn thực hiện các hành động khác trên trang web của chúng tôi.

 • Sử dụng thông tin cá nhân

- Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 1. Cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 2. Liên hệ với bạn về các thay đổi về dịch vụ của chúng tôi.
 3. Cung cấp cho bạn các thông tin khuyến mãi, thông tin về sản phẩm và các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm.
 • Bảo vệ thông tin cá nhân
 1. Chúng tôi thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự mất mát, trộm, sử dụng không hợp pháp hoặc sửa đổi.
 2. Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách của cho đến khi chúng không còn cần thiết để đáp ứng các mục đích thu thập hoặc khi pháp luật có quy định.
 3. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc đảm bảo hồ sơ thông tin cá nhân của khách hàng luôn chính xác và được cập nhật liên tục, việc đó là cần thiết để có thể đạt được các mục đích sử dụng của thông tin.
 4. Chúng tôi xin cam kết rằng sẽ quản lý thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Vua Roblox có đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ các Nguyên tắc Bảo mật của VuaRoblox.
 5. Chúng tôisẽ đảm bảo thông tin về chính sách bảo mật và thực tiễn việc quản lý thông tin cá nhân của công ty dễ dàng truy cập dành cho khách hàng.